🖐 CHROME EKLENTİSİ 🖐

TR Uzantılı Domain İçin Belgeler

TR uzantılı domain adresleri daha kurumsal gözükmek isteyen şirketler, kuruluşlar ve kişisel olarak tescil edilebilir. TR uzantılı domain adreslerinin tescil edilebilmesi için belge ihtiyacı duyulur. Bazı domain adresleri ise belge ibrazı gerekmeden tescil edilebilmektedir. .tr uzantılı domain adreslerinde satış veya transfer olmamaktadır. Bu işlemin olması için firmanızı veya markanızı da satmanız gerekmektedir.

Firma ve özel com.tr domain tescili için;

Domain şirket ünvanınız ile aynı ise; Faaliyet Belgesi, Ticari Sicil Belgesi, Oda Sicil Kayıt Sureti yada Ticaret Sicil Gazetesinden yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı gereklidir.

Domain şirket ünvanı ile aynı değil marka başvurusu ile alınacak yada onaylı markanızın com.tr domain tescili yapılacak ise; Marka Tescil Belgesi ve Marka Tescil Başvurusunda alınan alındı belgesi.


Adsoyad.com.tr domain tescili için;

Kimlik bilgileri ile uyuşan domain tescillerinde belge gerekmektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan domain tescillerinin birebir uyuşmaması ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem oluştuğunda Kimlik fotokopinize ihtiyaç duyulmaktadır.

Yerleşim birimine ait portal oluşturmak için; başvurusu yapılacak yerleşim biriminin belediye başkanından imzalı talep yazısı.

Vakıf, dernek ya da odalar için; “Dernek Tüzüğü”, “Vakıf Senedi” ya da “Kuruluş Kanunu” belgelerinin ilk üç ve son sayfasının fotokopisi.

Otel ve Tatil Köyleri için; Turizm Bakanlığından alınmış olan Turizm İşletme Belgesi

Seyahat Acenteleri için; Turizm Bakanlığından alınmış olan Seyahat Acentesi İşletme Belgesi

.net.tr uzantısı için Telekomünikasyon Kurumundan alınmış İnternet Servis Sağlayıcı Genel İzin Belgesi gerekmektedir. .net.tr uzantısını genellikle telekomünikasyon işlemleri yapan şirketler kullanabilmektedir.

Dilekçe örneği için lütfen tıklayınız.

Dernek ve vakıfların domain tescillerinde kullanılan .org.tr uzantısında dernek veya vakıf tüzüklerinin ilk 3 ve son sayfasının fotokopisine ihtiyaç duyulmaktadır.

.gen.tr uzantılı alan adları için belge gerekli değildir.

.biz.tr uzantılı alan adları için belge gerekli değildir.

.info.tr uzantılı alan adları için belge gerekli değildir.

.web.tr uzantılı alan adları için belge gerekli değildir.

.av.tr domain tescili Türkiye Barolar Birliği üyesi avukatlar tarafından tescil edilebilmektedir. Türkiye Barolar Birliği web sitesinden online yapılan başvuru belgesi alındıktan sonra imzalanarak tarafımıza gönderilmelidir.

.dr.tr uzantısı için http://www.ttb.org.tr/drtr adresi üzerinden yapılan başvuru yapılmaktadır. TTB tarafından tarafımıza gönderilen onay belgesi ile domain tescili tarafınıza adına yapılmektedir.

.gov.tr uzantısı için ilgili devlet kurumunun antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli belgesinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

.edu .tr uzantısı için ilgili üniversitenin rektörlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde, rektör ya da ilgili imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesi gerekmektedir.

.pol.tr uzantısı için Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmış imzalı kaşeli onay belgesi gerekmektedir.

Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıt bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak bilgi ve belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Bu bilgi ve belgeler başvuru yapan kişinin nüfus ve ikamet bilgilerine ilişkin resmi belgeleri ile çalıştırdığı BBS sistemine ilişkin açıklayıcı teknik/idari bilgilerdir.

.tsk.tr uzantısı için Genelkurmay Başkanlığından antetli kağıt üzerine alınmış imzalı kaşeli izin belgesi gerekmektedir.

Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıtların bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Uyuşmazlık, itiraz gibi durumlarda ya da ilgili makamlarca gerekli görülmesi ve talep edilmesi durumunda nüfus cüzdanı, mesleki kimlik belgesi, veraset ilamı gibi belgeler geçerli kabul edilecektir.

.k12.tr uzantısı için devlet okulu, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıt bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda telefon numarasının sahipliğine dayanak olarak, ilgili kurumla yapılan sözleşme, son ödenen fatura gibi belgeler kabul edilecektir.

Yazar

2007 yılından bugüne kadar sizlere Domain ve Hosting sektörü hakkında en güncel bilgileri paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Merak ettiğiniz soruları bizlere Soru Cevap kısmından sorabilirsiniz.